14. Bob van de Water

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Bob van de Water

Bob van de Water. Al mijn hele leven, inwoner van Nijmegen en woonachtig in het pittoreske wijkje Hees. nr.14 voor GewoonNijmegen.Nu

Bouwdrift

Bouwen is tegenwoordig een “hot” item. Dat betekent dat je als stad, keuzes moet maken voor de toekomst. Toekomstbestendig betekent dat er véél meer sociale woningen moeten komen, die ook passen bij de samenstelling van de stad en niet alleen voor de “happy fiew”. Toekomstbestendig qua bestemmingsplannen, groen, infrastructuur, cultuur én architectuur. Maar betekent ook verdere professionalisering én transparantie van de uitvoerende instanties.

Toekomstbestendig in woord en daad. Daar horen spannende keuzes bij. Denk aan openbaar vervoer, openbare zwembaden, Goffertstadion en wijkcentra’s, maar ook milieu en werkgelegenheid. Klimaat en energie. Gebruik restwarmte óf plaatsen windmolens is (vanzelfsprekend) een goede zaak, maar de afspraken die je als stad hierbij maakt moeten voor de burger transparant, betaalbaar én duurzaam zijn. Toekomstbestendig betekent wat mij betreft óók dat je als stad géén zaken doet, met bedrijven of personen waar de moreel kompas ontbreekt.

Schone lucht.

Jammer genoeg is gebleken dat politieke beleid van de afgelopen jaren, niet geënt is op de eerste levensbehoefte “lucht” en dat het óók niet meer vanzelfsprekend is dat deze “schoon” is. In Hees weten wij er alles van (!!) Mijn standpunt hierin is, dat je als overheid moet kunnen waarborgen dat de lucht die je inademt, het water dat je drinkt, de grond waarvan je eet, schoon is. Om dit doel te behalen, zullen wij een duidelijke opdracht aan uitvoerende instanties moeten geven. Ook zullen wij afspraken met bedrijfsleven moeten maken en veel vaker met buurgemeenten moeten overleggen. Ook zullen er (pijnlijke) keuzes gemaakt moeten worden.  Dat dit transparant en eerlijk gebeurt, staat voorop. 

Wij moeten er voor zorgen dat de betrokken instanties beter en eerlijker gaan functioneren. Besluiten die genomen worden niet alleen afdwingbaar zijn, maar ook sneller uitgevoerd worden. 

Participatie.

Participeren is het toverwoord. Participeren is wat mij betreft niet een snelle presentatie van (bijvoorbeeld) een paar schetsen Veur Lent, een “zoom presentatie” van één luchtmeting, of paar achterkamertjes besluiten in de raad. Participeren is het gesprek aangaan. Aan de keukentafel, de sportvereniging of het schoolplein, maar óók op je werk, en de wijkcentra’s. Gesprekken die er toe doen. Luisteren naar wat mensen dagelijks bezig houdt en op basis daarvan het besluit te nemen. Géén politieke one-man-show, zoals nu te vaak gebeurt. Participatie begint natuurlijk bij je zelf, maar zeker ook bij de ambtenaar, de wijkagent, de wijkraden, enzovoort. GewoonNijmegen.nu is vaak in de wijken. Dat spreekt mij aan! Ik ga mij inzetten de politiek écht toegankelijker te maken en jullie te enthousiasmeren mee te doen. Burgers moeten de ruimte én de tijd krijgen. Uw mening telt, en wordt meegewogen in besluitvorming. Nr 14 GewoonNijmegen.nu

14 Bob van de Water

Geef een reactie