5. Jacqueline Veltmeijer

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Mijn naam is Jacqueline Veltmeijer en ik woon al bijna 47 jaar in Dukenburg.
Als ik in de Raad wordt gekozen zal ik mij inzetten voor:
– Er worden subsidies verstrekt waarbij niet kan worden gecontroleerd of deze subsidie echt nodig is. Dit is onbegrijpelijk en ik zal proberen te bewerkstelligen dat subsidieverstrekking voortaan gebeurt op basis van totale transparantie, duidelijkheid en inspraak voor de burgers.
– Beter zichtbaar maken van de lokale cultuurhistorie.
Voor Dukenburg moeten meer middelen beschikbaar worden gesteld voor lokale cultuurhistorieen cultuur. Daarnaast vind ik dat de Stichting Gebr. Van Lymborch en het Gebr. van Lymborchhuis structurele financiële ondersteuning moeten krijgen.
-Verantwoord en veilig maaibeleid. Het is belangrijk dat gezondheid, veiligheid en vrijheid in de openbare ruimte gewaarborgd zijn voor mens en dier. Er mag geen overlast (met name in de speelgebieden) ontstaan voor mensen en honden door verkeerd maaibeleid.
– Nijmegenaren dienen voorrang te krijgen bij de toewijzing van woningen. Maximaal 25% van de beschikbare huurwoningen moet toegewezen kunnen worden aan inwoners die economisch
en maatschappelijk aan Nijmegen gebonden zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er vooral betaalbare en levensloopbestendige woningen worden gebouwd.
– Gevaarlijke oversteekplaatsen wor￾den aangepakt. Alle onveilige (fiets)oversteekplaatsen in Dukenburg moeten worden aangepakt Daarnaast wil ik langzaam rijden in alle wijken van Dukenburg bevorderen.
– Hoogbouw moet mogelijk zijn. Er is ook in Dukenburg steeds minder bouwgrond beschikbaar. Daarom is het voor mij belangrijk dat er geen maximum op het aantal woonlagen is. Daarbij is ook een percentage zorgwoningen op de eerste 4 etages nodig!

Geef een antwoord