6. Hans Veltmeijer

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Mijn naam is Hans Veltmeijer en ik woon in Dukenburg.
Als ik in de raad gekozen wordt zal ik mij sterk maken voor:
– Uitbreiding standplaatsen op het Regionaal Woonwagencentrum Teersdijk conform de wens van bewoners en niet creëren van standplaatsen elders in de stad. Ik wil me daar voor blijven inzetten omdat de cultuur op woonwagencentra van dien aard is dat families bij elkaar willen blijven wonen en ondersteunen zoals in het verleden al het geval was en ook erkend is door het Comité voor de rechten van de mens.
– Burgerparticipatie: inwoners moeten meer en tijdig betrokken worden bij Gemeentelijke plannen. Ik vind dat burgerparticipatie een belangrijk onderdeel is van onze democratie. Burgerparticipatie dient goed te kunnen functioneren omdat het in het verleden meermaals voorgekomen is dat inwoners geconfronteerd werden met onwenselijke zaken en en dit dient voorkomen te worden.
– Terugkeer van de wijkmanagers als centraal aanspreekpunt.
In het verleden functioneerde dit prima en voor een goed contact tussen gemeente en burger is een vast aanspreekpunt essentieel en kunnen de lijnen kort gehouden worden.
– Heropening van de Grondel in Zwanenveld en de Buurthuiskamer in Tolhuis.
Behoud van de Grondel en de Buurthuiskamer is voor mij heel belangrijk opdat in deze wijken de sociale contacten vergroot kunnen worden.
– Schoonhouden van wijken en be￾houd van de wijkvegers
Een schone wijk vergroot in mijn ogen het woonplezier en voorkomt verpaupering.
– Behoud van het Steunpunt Stadswinkel in Meijhorst met de mogelijkheid tot verruiming van de openingstijden. Om inwoners van Dukenburg (zeker de ouderen!) een kostbare en tijdrovende rit met het OV naar het centrum te besparen.

Geef een reactie