Verkiezingsprogramma 2022-2026

GewoonNijmegen.Nu gaat ook in de komende jaren hard aan het werk voor een nóg beter Nijmegen waarin we weer doen wat nodig is en het overbodige overslaan. Dat doen we door de Nijmegenaar meer te betrekken bij de besluitvorming. Niet voor niets is de titel van ons verkiezingsprogramma 2022-2026: “Doe maar Gewoon Nijmegen”.