Burgerinitiatief Veilig van Spoor tot Stier aangenomen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Een burgerinitiatief moet een voorstel aan de raad bevatten voor een door de raad te nemen besluit, voorzien van een motivering en moet, om in behandeling te kunnen worden genomen, worden ondersteund door ten minste 100 ingezetenen van Nijmegen van veertien jaar en ouder.

Het burgerinitiatief ‘Veilig van Spoor tot Stier’ is ingediend door bewoners van de Molenweg, de Fuchsiastraat en de Tweede Oude Heselaan te Nijmegen

Dit is het 1e burgerinitiatief dat in behandeling wordt genomen. Het is ook het 1e initiatief dat überhaupt in Nijmegen is ingediend.

Het burgerinitiatief vroeg aan om de Nijmeegse gemeenteraad het college van B& W opdracht te geven tot de uitvoering van een integraal onderzoek naar de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Tweede Oude Heselaan en de Molenweg.

Dit onderzoek zou moeten leiden tot een geïntegreerde reeks van maatregelen die het traject van de spoortunnel tot aan het Daniëlsplein op korte, maar vooral lange termijn veiliger, leefbaarder en duurzamer moeten maken.

GewoonNijmegen.Nu ondersteunde dit initiatief en heeft dit kenbaar gemaakt tijdens de gespreksronde van 19 januari jl. Unaniem waren de gemeenteraadsleden/fractievolgers van alle fracties van mening dat dit initiatief moet leiden tot uitvoering. Aldus werd besloten en het Burgerinitiatief staat als hamerstuk op een volgende Besluitronde van de Gemeenteraad.

Wij feliciteren de initiatiefnemers met het behaalde resultaat.

Geef een reactie