UITBREIDING WARMTENET IS ZEER ONVERSTANDIG

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Het nu uitbreiden van het warmtenet met 1 bron is zeer onverstandig, vindt Paul Eigenhuijsen, fractievoorzitter en lijsttrekker van de lokale partij GewoonNijmegen.Nu Vorige week schreven Jan van de Meer en Jan Wijnia, wethouder en oud-wethouder van Nijmegen, een opiniestuk waarin ze pleiten voor een Gelders Warmte Infrabedrijf dat gemeenten moet ondersteunen bij het aanleggen van warmtenetten. Ze stellen daarin dat ze geleerd hebben van de aanleg van het warmtenet in Nijmegen-Noord en handelskade. Maar is dat wel zo?

Een voor een willen wij graag hun argumenten toelichten. Als eerste stellen ze dat de woningen in beide gebieden worden verwarmd met restwarmte die vrijkomt bij verbranding van restafval. Deze warmte zou anders de lucht ingaan. Dat argument hoor je wel vaker maar het klopt niet. Er is geen sprake van restwarmte en al zeker niet dat die de lucht in zou gaan. Van de warmte die vrijkomt bij afvalverbranding wordt al sinds jaar en dag elektriciteit opgewekt en de restwarmte wordt gebruikt door de naastgelegen rioolwaterzuivering. De warmte die voor de stadsverwarming wordt afgetapt gaat ten koste van de elektriciteitsopwekking en mag daarom geen restwarmte worden genoemd. Dit is ook terug te lezen op het warmte-etiket wat warmteleveranciers jaarlijks moeten publiceren.

Ook het frame van het verbranden van restafval klopt niet (helemaal). Van de ruim 270.000 ton restafval die de ARN in 2019 verbrandde kwam 50.000 ton (18%) met vrachtwagens en schepen uit Duitsland, Belgie en de UK. De vraag moet zijn hoe robuust en groen die warmte is? Willen we echt 30 jaar lang onze woningen verwarmen op afval uit het buitenland?

De gemeente Nijmegen heeft zich contractueel verplicht om nagenoeg alle woningen in Nijmegen noord en waalfont aan te sluiten op het warmtenet van Vattenfall, zorgen over 12.000 warmtepompen om huizen te verwarmen zijn dus hypothetisch. Maar wat is de oorzaak en het gevolg van het capaciteitsprobleem? Kunnen bewoners ook geen zonnepanelen op hun dak leggen en komen er geen laadpalen voor elektrische auto’s?

Tevens stellen ze dat stadswarmte een betaalbaar en zelfs 25 procent goedkoper alternatief is dan aardgas. Ook daar kun je best je vraagtekens bij zetten. Een bewoner die 28GJ verbruikt (ongeveer 900M3 equivalent aardgas) krijgt in 2022 een warmterekening van 1631 euro. Trouwe klanten van Vattenfall met een variabel gascontract betalen in 2022 maar liefst 200 euro minder voor dezelfde hoeveelheid energie. Eigenaren van een vergelijkbare woning met een warmtepomp hebben zelfs een tot 1000 euro lagere energierekening dan de bewoners die vastzitten aan het warmtenet. De prijs die de bewoners nu betalen is gekoppeld aan de gasprijs. Stijgt de gasprijs dan stijgen ook de kosten voor het warmtenet. En dan laten we de € 5.000,- aansluitkosten voor het warmtenet nog buiten beschouwing. Opmerkelijk is dat Warmte is vrijgesteld van energiebelasting en ODE maar dat het tarief gekoppeld is aan de consumenten gasprijs met energiebelasting en ODE. Extra winst dus voor de warmteleveranciers en belastingderving voor de overheid. Voor 2022 stijgt het variabele tarief voor de levering van warmte via het warmtenet met 54,5%. (van€ 25,50 naar € 39,40 per GJ) Het vastrecht van een warmteaansluiting stijgt met 4 procent naar 528 euro per jaar..

Maar waarom? Waarom moet Vattenfall de kosten laten stijgen? Zijn er werkelijk hogere kosten voor Vattenfall? Of zou de ARN ook meer geld vragen voor de levering van de warmte? En zo ja, wie heeft dan die prijs stijging goedgekeurd? Samen met 6 andere gemeenten is Nijmegen voor 51% aandeelhouder van de ARN. Een monopolist zoals de ARN of Vattenfall zijn gebonden aan de warmtewet als het gaat om beprijzing maar daarmee is de Nijmeegse consument slachtoffer en daar is door velen van tevoren voor gewaarschuwd. En wellicht is het voor de wethouder en oud-wethouder verstandig om het rapport “de Knop om” van de Nijmeegse rekenkamer (nogmaals) te lezen. Uitbreiding van het warmtenet met maar 1 bron en maar 1 leverancier is dus ook een heel slecht plan. En dan maakt het niet uit of het warmtenet publiek wordt aangelegd door de gemeente, de provincie, het rijk,een nieuw Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) of privaat door de Vattenfalls van deze wereld. Dan is het voor de inwoners van Nijmegen kiezen of ze liever door de hond of door de kat gebeten willen worden. Paul Eigenhuijsen GewoonNijmegen.Nu met medewerking van bewoners van Nijmegen-Noord

Geef een reactie