Over GewoonNijmegen.nu

Over GewoonNijmegen.Nu

GewoonNijmegen.Nu is ontstaan uit een samenvoeging van Gewoon Nijmegen van Jo Janssen en VoorNijmegen.Nu. Een groep politiek actieve Nijmegenaren die zagen dat in de lokale politiek te veel standpunten van de landelijke partijen meespelen. Zo kan het zijn dat een lokale afdeling van de landelijke partijen voor windmolens is maar dat ze niet voor mogen stemmen omdat het landelijk beleid van deze partij tegen windmolens is. Ook zien we steeds meer dat landelijke partijen politieke spelletjes spelen met Nijmegen als inzet. Daar waar een partij lokaal vurig pleit voor de aanleg van een weg blijkt dezelfde partij op provinciaal niveau dezelfde weg te blokkeren. Dat moet stoppen! Voor ons moet de lokale politiek weer over de inhoud gaan, besluiten nemen over wat goed is voor Nijmegen!

We zijn er daarom niet alleen voor studenten of huizenbezitters, ondernemers of consumenten, Dukenburg of Oost, of duurzaamheid of windmolens. Wij willen er zijn Voor Nijmegen.nu

Voor belang van Nijmegen

Elk voorstel dat vanuit het college gedaan wordt leggen we langs de meetlat: is het voorstel wel goed voor onze stad. Daarbij trekken we de betrokken wijk in, gaan we in gesprek met de bewoners en informeren hen over het voorgenomen besluit. Ook maken we deze besluiten bekend op deze website, Facebook en twitter, voor iedereen zichtbaar, en zo brengen we de lokale raad weer terug naar de burger. De reacties en suggesties die we ontvangen nemen we mee in onze besluitvorming en op basis daarvan zullen we voor of tegen dat besluit stemmen. Uw reactie doet er dus weer toe!

Ook kunt uzelf ideeën aandragen. Is het kruispunt op de hoek al jaren onveilig? Merkt u dat uw stadspark steeds meer vervuild? Meld het aan VoorNijmegen.nu en wij gaan kijken wat we kunnen doen. Mochten we uw idee kunnen oplossen dan zullen we daar ons uiterste best voor doen, maar lukt het niet dat zullen we dat ook melden. Open en transparant.

Samen voor een beter Nijmegen

Het maakt niet uit wat uw landelijke politieke voorkeur is. Of u nu VVD, CDA, Groen Links, PVV, D66 of 50+ stemt, bij ons doet het er niet toe. Wij willen allemaal een beter Nijmegen, zonder inmenging van de landelijke politiek. Ook mensen uit de regio die een sterke binding met Nijmegen hebben, kunnen meepraten over Nijmegen.

Bereikbaarheid Voor Nijmegen.nu

Wij zijn bereikbaar via:

Twitter: @gewoonnijmegennu

Facebook: /gewoonnijmegennu

Whatsapp: +31 6 12 19 40 37

Activiteiten-en besluitenlijst Voor Nijmegen.Nu Bestuur

Activiteiten-en besluitenlijst Voor Nijmegen.Nu
NrDatum
vergadering
OmschrijvingA= Activiteit
B= Besluit
WiePlandatum
gereed
Gereed
J/N
104.03.2020Behoudens uitzonderingen worden er van bestuursvergaderingen
GEEN notulen gemaakt, maar wordt uitsluitend de activiteiten-en besluitenlijst bijgehouden
BAllen04.03.2020J
204.03.2020Het secretariaat wordt door Hans behartigdBAllen04.03.2020J
304.03.2020Het penningmeesterschap wordt door Ellen behartigdBAllen04.03.2020J
404.03.2020Wijzigingen aan KvK doorgevenAPaul04.03.2020J
504.03.2020In verband met het kostenaspect wordt bekeken of een andere bank zinvol isAHarold22.04.2020N
604.03.2020De bankzaken worden door Paul aan Ellen overgedragenAPaul22.04.2020N
704.03.2020Er is een datum voor een ledenvergadering gepland (18.05.2020) Zaal is gereserveerdAPaul05.03.2020J
904.03.2020Er wordt een gedragscode/profielschets voor fractievolgers/kandidaten opgesteldAPaul22.04.2020N
1004.03.2020Er wordt onderzocht of studenten van de HAN een bijdrage kunnen leveren aan de profilering van Voor Nijmegen.NuAHans22.04.2020N
1104.03.2020Datum volgende bestuursvergadering vastgesteldBAllen22.04.2020J