Voor Nijmegen.nu trekt aan de bel

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Klokkenluiders in Dukenburg

De Gemeente Nijmegen heeft het plan om onder elk van de bruggen over het Maas-Waalkanaal een grote kerkklok op te hangen. Dit project, met een prijskaartje van € 150.000, loopt al enkele jaren, maar bewoners worden er nu door overvallen.

De gemeente heeft weliswaar formeel inspraak georganiseerd (in 2015), maar dit zo aangepakt dat slechts een handjevol bewoners er weet van had. De enkeling die aanwezig was had de indruk dat het vooral informerend was.

Naar verluidt is bij dit project ook besloten dat inspraak op wijkniveau niet hoeft, aangezien dit een wijk-overschrijdend project is. Daarom zou men dit op het stadhuis prima moeten kunnen besluiten.

Oude klokken onder de Dukenburgse Bruggen (Foto: Theo Vermeer)

Bewoners vrezen geluidsoverlast en vragen zich af of het geld niet beter besteedt had kunnen worden. Jeroen Langendam, fractievolger en kandidaat-raadslid bij de verkiezingen in 2018: “Het is toch raar dat wij vroeger als kind op onze kop kregen als we onder de bruggen gilden omdat dat teveel herrie maakte, terwijl de gemeente nu die herrie zelf wil gaan provoceren.”

Maar boven alles ergeren de bewoners zich enorm aan het feit dat het Stadhuis dergelijke besluiten zomaar neemt, zonder te zoeken naar draagvlak. Voor de Dukenburgers is dit weer een teken dat men in het Stadhuis wel óver Dukenburg, maar niet mét Dukenburg praat.

De protesten laten in ieder geval zien dat het draagvlak in deze kwestie ontbreekt. Wij zijn daarom tegen het voortzetten van dit project.

Voor Nijmegen.nu gelooft dat de gemeente in dienst staat van de inwoners van onze stad. Daarom staan wij aan de kant van de bewoners en eisen wij dat bewoners voldoende inspraak krijgen bij projecten die hen raken. Een klein en onvindbaar bericht in De Brug over een demonstratie op een onmogelijk moment is niet genoeg en te laat. Wij willen de Nijmegenaar actief betrekken bij zijn stad.

Daar staan wij voor.

Omroep Gelderland besteedde op 3 november aandacht aan dit onderwerp:

Geef een reactie