Voor Nijmegen.nu zoekt lichtpuntjes op Staddijk

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Voor Nijmegen.nu is op zoek naar lichtpuntjes op de Staddijk, maar tast -letterlijk- volledig in het duister. Rond 21 december maakten bewoners van Staddijk en de naastgelegen wijken Meijhorst en Aldenhof de gemeente er op attent dat de straatverlichting op Staddijk uitgevallen was.

Je zou verwachten dat er op zo een melding snel en vakkundig gereageerd wordt en dat de verlichting zeer snel weer zou werken. De melding kreeg het etiket “calamiteit” opgeplakt. Dan komt het goed, zou je denken. Helaas werd er ook meegedeeld dat een storing zoals deze meestal “binnen een week” wel wordt opgelost.

Een week later kregen bewoners hetzelfde antwoord: met een week is het opgelost. Het probleem heeft inmiddels al ruim drie weken geduurd. Bewoners bemerken geen inspanning van de kant van de gemeente (de wegbeheerder).

Schriftelijke vragen

Daarom hebben we besloten ons licht op te steken bij het College van B&W en de volgende schriftelijke vragen ingediend:

Betreft: Schriftelijke vragen over storing straatverlichting

Geacht college,

op 21 december 2017 is er door meerdere bewoners in Dukenburg melding gemaakt van een storing in de straatverlichting op de Staddijk. Het betreft hier een stuk straat van ongeveer anderhalve kilometer, waar geen straatverlichting meer werkt.

Dit leidt bij bewoners tot een onveiligheidsgevoel, aangezien deze omgeving volgens omwonenden ook wel gebruikt wordt voor illegale activiteiten.

De storing heeft door de Gemeente het label “Calamiteit” meegekregen. Op 2 januari 2018 was er echter nog steeds geen oplossing voor de storing.

Dit roept bij Voor Nijmegen.nu een aantal vragen op:

1) Is het College met ons van mening dat straatverlichting van groot belang is voor de verkeersveiligheid én de veiligheidsbeleving van bewoners?

2) Is het College met ons van mening dat de term “Calamiteit” met zich mee brengt dat een snelle oplossing vereist is?

3) Kan het College aangeven waarom een oplossing  ruim twee weken (de teller loopt door) op zich laat wachten?

4) Wat gaat het College doen om storingen in de straatverlichting voortaan sneller te verhelpen?

In afwachting van een spoedig antwoord,

namens Voor Nijmegen.Nu

Jeroen Langendam

Geef een reactie