MTB Trail sluiten?

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Als lid van GewoonNijmegen.Nu ben ik ook een groot natuurliefhebber en er altijd actief in geweest. Helaas moet ik het nu hebben over de onherstelbare consequenties die het mountainbiken voor de natuur heeft in de Westermeerwijk en in het bijzonder het aspect veiligheid aan de orde stellen.

Mountainbiken is een intensieve sport die vaak met hoge snelheid gepaard gaat, juist op geaccentueerd terrein. Rondom Nijmegen is er een nieuwe mountainbikeroute van ongeveer 14 km gerealiseerd. De route voert door de bossen van Westermeerwijk met veel hoogteverschillen en in de But gebieden waar het grote gevaar al onderkent is en de route verlegd is!

Ik beperk me tot de Westermeerwijk aangezien deze het eigendom van de Gemeente Nijmegen is. De route heeft een rode markering en de technische moeilijkheidsclassificatie blauw wat gemiddeld betekent. Maar gezien het gevaarlijke rijden en de snelheid die bij deze sport hoort is het effect zeker niet gemiddeld  voor de andere gebruikers(mens en dier),  tot zelfs onaanvaardbaar! Als mountainbiker is men te gast op terreinen die in beheer zijn van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere gemeentelijke en private terreineigenaren. De routes zijn aangelegd door Staatsbosbeheer die hierop geen verdienmodel heeft maar ook geen ondersteuning krijgt voor handhaving bij gevaarlijk en oneigenlijk gebruik. (MTB Rijk van Nijmegen heeft ook geen bevoegdheid tot handhaving op gevaarlijk rijgedrag.)

Nadeel van de aangelegde route in de Westermeerwijk is dat deze door iedereen gebruikt mag worden, dus ook door wandelaars, ruiters en gebruikers van E-bikes. Voor de wet wordt er ook geen onderscheid gemaakt tussen de type fietsers: zowel de Mountainbiker als de gebruiker van de gewone of elektrische fiets vallen onder de categorie fietser. Echter, het gaat hier om een sport en niet om de natuurlijke recreatie. Dat dit sporten in een prachtig bos gebeurt is een toevallige leuke bijkomstigheid

Op 32 plaatsen kruist de Mountainbiketrail de wandelpaden hetgeen leidt tot zeer onveilige situaties met veel irritatie en agressie en zijn totaal uit de hand gelopen. Dit uit zich in scheldpartijen tot zelfs het steken van stokken in fietswielen hetgeen bekend is bij SBB en MTB Rijk van Nijmegen.

Actueel voorbeeld: Mickey van ongeveer 80 jaar was in gesprek met kennissen en zij stonden op een wandelpad met wat honden om zich heen. Er kwam met hoge snelheid een MTB-er aangereden, die een opmerking over zijn snelheid blijkbaar niet beviel, hij riep tegen de wandelaars dat het tijd werd voor euthaniseren. Dit is zeer intimiderend en bedreigend. Andere wandelaars en gebruikers, zijn over de hele MTB-route door het Rijk van Nijmegen boos en teleurgesteld door de gevaren en de overlast. Zij vatte het samen als: “het wandelen is hiermee vergalt voor ons allemaal”. Velen hebben te kennen gegeven niet meer het bos in te durven!

De rustige wandelaars zijn nu tijdens het wandelen zo alert op de gevaarlijke situaties geworden, dat zij degenen zijn die ongelukken weten te voorkomen. Volgens Staatsbosbeheer is handhaving op rijgedrag een onmogelijke zaak. Wel wordt de Stichting Mountainbike Route regelmatig aangesproken door Staatsbosbeheer op het gedrag van de mountainbikers maar de Stichting heeft géén handhavingsbevoegdheid, de middelen of mensen hiervoor! Dat deze situatie onwenselijk is, moge duidelijk zijn.

En dan hebben we nog het Vliegend Hert, Onderstaande tekst komt van de mede initiatiefnemer Partij voor de Dieren Nijmegen

We moeten het hebben over het vliegend hert…??Het vliegend hert is een prachtige keversoort, die maar op een paar plekken in Nederland voorkomt en daardoor heel zeldzaam is. Maar gelúkkig is dit kleine diertje (nou ja, klein…ze kunnen wel 9 cm. groot worden) officieel een beschermde soort in Nederland én de hele EU! ?Maar…onlangs is er dwars door één van de weinige natuurgebieden waar het vliegend hert leeft, namelijk in Westmeerdijk dat van de Gemeente Nijmegen is, een #mountainbike trail aangelegd. Hierdoor zijn er al vliegende herten doodgereden. Ook is er een belangrijke broedplek vernield en gedeeltelijk verwijderd. Daarnaast ligt er veel zwerfvuil langs de trail. Dit alles is funest voor het leefgebied van het vliegend hert en voor de #biodiversiteit! ??Partij voor de Dieren Nijmegen is van mening dat er onverantwoorde beslissingen zijn genomen bij de aanleg van deze trail en dat bewoners, natuurorganisaties en wetenschappers onvoldoende zijn betrokken bij (voor)onderzoek en uitvoering van het plan. #PvdD Nijmegen wil dat deze trail weer wordt verwijderd.

Een echte oplossing is moeilijk, het afsluiten van de Mountainbike route in de Westermeerwijk is de enige optie.

2 gedachten over “MTB Trail sluiten?”

  1. Jammer dat enkele groepen van MTB rijders het verpesten voor de grootste groep. Al ruim 35 jaar MTB ik door de omgeving en vaak alleen. Als ik wandelaars tegenkom, houd ik in en groet hen wat in mijn ogen normaal is. Nooit heb ik hiermee problemen gekend. Wel een keer met twee ruiters die vonden dat een officieel fietspad hun ruiterpad was. De crux met MTB’ers, racefietsers en zelfs hardlopers is dat als zij in een groepsvorm sporten, zij vinden dat zij het recht van doorgang hebben, groepsgedrag dus. En dat ik de meest jammerlijke factor. Bedankt groepen….

  2. Jammer dat het zo negatief gebracht wordt. Ik ben erg betrokken bij de sport en zover ik ze ken zijn MTB-ers natuurliefhebbers.
    We laten geen zwerfvuil achter! Dat is tegen de MTB code.
    De MTB trails leveren juist een bijdrage aan de spreiding van de recreatie stromen en overal hoor ik dat en zie ik dat ook uit eigen waarneming. De kruisingen met wandelpaden worden nadrukkelijk gemarkeerd. Wij mountainbikers moeten vaart minderen als we daar passeren.
    Tot slot zijn wandelaars net zo schuldig (als er sprake van schuld zou zijn) als MTB ers. Dit is wetenschappelijk onderzocht. Wandelaars met honden zorgen voor nog meer verstoring overigens.
    Ik ben er van overtuigd dat er een oplossing te vinden is voor deze genoemde problematiek.

Geef een reactie