De Graodus fan Nimwegen trappen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Nijmegen krijgt geen Groadus fan Nimwegen straat maar Groadus fan Nimwegen trappen. Op ons initiatief is een motie unaniem aangenomen waarbij het college werd opgeroepen om:

“Te onderzoeken welke bestaande naamloze rotondes en pleinen en/of viaducten binnen het grondgebied van de gemeente Nijmegen inzetbaar zijn voor de naamgeving Graodus fan Nimwegen of vanuit de toekomstig te ontwikkelen locaties, waaruit nieuw te benoemen straten, wegen, pleinen, rotondes en/of viaducten voortvloeien, maar nog nietals zodanig zijn geadviseerd aan het college van B&W, inzetbaar zijn voor de naamgeving
Graodus fan Nimwegen en hierover aan de raad een voorstel te doen.”

In het voortraject werd al gesuggereerd om een straatnaam in Dukenburg te hernoemen. Ons voorstel was om de Mr. Hermanstraat (daar waar het “Al mot ik krupe monument staat) te hernoemen. Het college komt nu met dit voorstel om de smalle opgang die van de Smidstraat in de Benedenstad naar de Stevenskerk loopt, de Graodus fan Nimwegentrappen de gaan noemen met de volgende motivering:

1.1 De naam Graodus fan Nimwegentrappen past bij de gekozen locatie, omdat dezezich vlakbij (het geluid van) de klokken van de Sint-Stevenskerk bevindt. Graodus fan Nimwegen, die eigenlijk Theo Eikmans (1921-2000) heette, is het meest bekend van zijn lied in Nijmeegs dialect: ‘Al mot ik kruupe’. De tekst van dat lied verwijst naar het geluid van de kerkklokken: “Al mot ik kruupe, op blote voeten gaon. Ik wil nog een keer Sint Steven horen slaon.”
1.2 Er is voor de spelling Graodus fan Nimwegen gekozen, omdat dit overeenkomt met de spelling zoals deze in de eerder genoemde motie staat. Bovendien is dit tegenwoordig de meest gangbare spelling. Al wordt de naam soms ook als Graodus van Nimwegen of Gradus van Nimwegen geschreven.
1.3 Het achtervoegsel –trappen is op zijn plaats, omdat zich binnen de te vernoemen openbare ruimte trappen richting St. Stevenskerkhof bevinden.
1.4 De betreffende openbare ruimte zoals deze in de in bijlage 1 toegevoegde tekening met nummer 563991 weergegeven wordt, had nog geen straatnaam

1.5 De andere trappen naar de Sint-Stevenskerk hadden al een straatnaam:
Noorderkerktrappen, Zuiderkerktrappen en Geert van Woutrappen. Door de Graodus fan Nimwegentrappen te vernoemen hebben alle trappen richting de kerk een naam.
1.6 De naam Graodus fan Nimwegentrappen past ook goed bij de Geert van
Woutrappen die vanaf de Stikke Hezelstraat naar St. Stevenskerkhof lopen. Graodus fan Nimwegen zong namelijk over de klokken van de Sint Steven, maar klokkengieter Geert van Wou (ca. 1450-1527) maakte ze.

Wat ons betreft had deze man een groter eerbetoon kunnen krijgen maar wij kunnen hier prima mee leven. En jullie?

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/graodus-fan-nimwegen-krijgt-geen-straatnaam-maar-een-trapnaam~aa0e5167/

Geef een reactie