De Nimweegse kiek en nog veul meer

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Vandaag gaat mijn column over de voortgang van onze partij, nieuwe zaken die we via de raad hebben aangekaart en een prachtig “beeldpodcast” die al twee keer in de lucht is geweest. Een mooi nieuw initiatief waarmee wij bewoners direct betrekken bij de politiek en uniek, want in Nijmegen bestond dit nog niet. #Kiekopdenimweegsepolitiek is een eigen productie waarbij we de man op de straat aan het woord willen laten. Veel onderwerpen staan op de politieke agenda en mensen mogen via deze podcast hun mening geven. Wij willen hierin belanghebbenden aan het woord laten. Wat vinden zij van de plannen van het college en van de reactie van de politieke partijen?

De presentatie is in handen van Paul Eigenhuijsen.

De beeldpodcast wordt opgenomen en uitgezonden in de week nadat de inspraakronde heeft plaatsgevonden en de partijen hun mening hebben gegeven maar voordat de besluitvorming in de raadsvergadering is geweest. We vragenaan alle betrokkenen wat zij missen en welke stappen de politiek nog moet zetten. Maar dat zullen we ook aan de luisteraar en kijker vragen. Wil jij het volgen en er over twitteren gebruik daarvoor de hashtag #kiek en wil je een tag gebruiken https://twitter.com/gewoonnijmegennu

Groadus fan Nimwegen

Wij hebben een motie ingediend om in Nijmegen een straat, een plein of rotonde naar de bekende Groadus fan Nimwegen te vernoemen. Unaniem werd deze motie aangenomen en is een van de mooie trappen van de Stevenskerk naar Groadus vernoemd. We begrijpen dat de familie van Groadus hier erg blij mee is.

Regionaal Woonwagencentrum Teersdijk

In februari j.l. heeft onze fractievolger Hans Veltmeijer zich sterk gemaakt voor uitbreiding van het aantal standplaatsen op dit centrum.  Zijn zijn initiatief en daaropvolgende motie zijn besproken met Peter Vos van de Stichting Woonwagenbelangen.

 Het is natuurlijk al een jaren lopende  kwestie het woonwagencentrum Teersdijk.

Al jaren klinkt er vanuit de bewoners van woonwagens de roep om het aantal standplaatsen uit te breiden.  Voor Nijmegen.Nu heeft een motie ingediend die past bij de wensen van de bewoners #dewijsheidligtopstraat:

1. Er is ruimte voor uitbreiding op locatie Teersdijk.

2. De bewoners willen daar ook wonen

3. De directe behoefte aan standplaatsen is groter is dan de 25 die door Burgemeester en Wethouders genoemd worden.

4. Het onderzoek naar andere mogelijke locaties voor woonwagens in de stad niet uit te voeren en in te zetten op uitbreiding van locatie Teersdijk.

Helaas heeft deze motie het niet gehaald, Het wachten is nu alsnog op de uitkomsten van de QuickScan naar andere locaties.(waarbij ook de Teersdijk wordt meegenomen)

Alles is terug te zien en te beluisteren:https://gewoonnijmegen.nu/2021/01/21/kiekopdenimweegsepolitiek-aflevering-1/

Museum het Valkhof

Dan is daar de grote financiële injectie die plaatsvindt voor museum het Valkhof

Wij hebben uiteraard wel onze bedenkingen over de haalbaarheid van de plannen, maar als het dan toch moet gebeuren willen we heel erg graag een aanpassing van de huidige gevel.

We hebben ons hard gemaakt om de huidige gevel meer in stijl van de omliggende gebouwen op het Kelfkensbos aan te passen. E.e.a.  is aangenomen door de raad, we kunnen dus een meer passende gevel tegemoet zien die past bij het park en omliggende gebouwen. Hiervoor heeft onze fractievolger Hans Jacobs zich ingezet.

Tippelzone

Waar Hans Jacobs zich ook voor inzette in januari was de bijdrage aan het debat over de eventuele sluiting van de tippelzone. Wij zijn daar faliekant tegen:  veel van de seks werkers zullen dan in de illegaliteit gaan verdwijnen en dat is voor niemand een goede zaak.

Dus ‘en’ helpen om eruit te stappen als ze dat willen ‘en’openhouden om ze toch een vorm van veiligheid te bieden. Ondertussen is duidelijk geworden dat de tippelzone open blijft. Een mooie waardering voor onze fractievolger die zich oprecht heeft ingezet voor de dames van de tippelzone.

Waalkade

De afgelopen hoogwater periode (door de gemeente aangemerkt als “natuurramp”)  heeft laten zien dat onze Waalkade kennelijk niet is opgewassen tegen deze kracht van de natuur. Sinkholes, verzakkingen en weggeslagen stukken grond waren het gevolg van het hoge water. Mij lijkt toch dat hoogwater meegenomen is in de berekeningen van het maken van de nieuwe Waalkade en dat de al jaren durende klimaat discussie ook is mee berekend.

Zoals ik het begrijp zullen dit soort natuurrampen zoals wethouder Velthuis het noemt veel vaker gaan voorkomen met de klimaatverandering in de gedachte. Op vragen van Paul aan het college kwamen de volgende antwoorden:

Met de damwand is niks mis. Wel is er een probleem met een deel van het riool(de overstort) vlak bij het Labyrint. We hebben daar vorig jaar schade aan geconstateerd. Die is toen gerepareerd maar pas als het hoogwater is, kun je zien of dit goed gedaan is. Niet dus is gebleken. Door de schade aan het riool kon de verzakking ontstaan. En Er was sprake van een natuurramp. Het sterk stromende water is tegen het talud aan geklotst en heeft daar een stuk van meegenomen. We onderzoeken nog wat de oorzaak is en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen.

Zoals jullie zien maken we ons hard voor een beter Nijmegen, onze slogan #dewijsheidligtopstraat  is met de komst van de beeldpostcast#Kiek kiekopdenimweegsepolitiek nog meer kracht bijgezet.

We hebben nu nog een jaar voor de nieuwe gemeenteraad verkiezingen en achter de schermen zijn wij al heel druk bezig, gestaag komen er nieuwe actieve leden bij en kunnen we alle hulp gebruiken. Vind jij het interessant om je in te zetten voor een beter Nimweegs Nijmegen ben je hartstikke welkom bij onze partij.

Heb je er vragen over? Je kunt ons mailen info@gewoonnijmegen.nu t.a.v Paul.

Wil jij lid worden  en vd de zijkant meekijken app ons dan: https://api.whatsapp.com/send?phone=31612194037 

Uiteraard zijn wij dagelijks te volgen via onze social media kanalen:

Facebook: https://www.facebook.com/VoorNijmegenNU

Twitter: https://twitter.com/gewoonnijmegennu

Instagram: https://www.instagram.com/gewoonnijmegennu/

Whatsapp: +31 6 12 19 40 37

Op naar een mooier, beter , Nimweegser Nijmegen!

Harold Bastiaans, Partijvoorzitter VoorNijmegen.nu

Geef een reactie