Bouwen op Veur Lent: Ja, Nee, Misschien?

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Foto: Jacqueline Veltmeijer 13.03.2021

In februari 2021 verscheen het Ambitiedocument Stadseiland. Dit document is opgesteld door de afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Nijmegen. Een citaat:

Stadseiland Nijmegen is het sluitstuk van Nijmegen omarmt de Waal. Na de realisatie van Waalsprong, de Oversteek, Ruimte voor de Waal en renovatie Waalkade, Waalbrug en transformatie Waalfront is het project Stadseiland Nijmegen volgens de Gemeente Nijmegen de ‘kers op de taart’.

Het Stadseiland bestaat uit 2 verschillende deelgebieden: Veur Lent en Hoge Bongerd.

Op 10 maart j.l. debatteerden raadsleden en fractievolgers met name over woningbouw op Veur Lent. De meningen waren verdeeld en varieerden  van Ja tot Nee en Misschien. Op 17 maart vindt de volgende gespreksronde plaats.

Voor Nijmegen.Nu is zeker niet tegen (beperkte) bouw op Veur Lent.

Mocht er een motie komen met als doel NIET te bouwen op Veur Lent, dan zullen wij deze motie niet steunen, als dit enorme financiële consequenties heeft. Zonder woningbouw loopt Nijmegen inkomsten ( 7 a 12 miljoen Euro!) mis. Bovendien moet de gemeente dan geld steken in het verder inrichten van het gebied, omdat het stadseiland ook zonder nieuwbouw een kwalitatief goede uitstraling moet krijgen.

Het houden van een stads brede referendum is een optie. Voor het uitschrijven van een referendum zijn in eerste instantie 850 ondersteuningsverklaringen nodig. Mocht de raad dan akkoord gaan met een referendum dan zijn er nogmaals 4.000 ondersteuningsverklaringen nodig. Waarschijnlijk gaan we maandag beginnen met het inzamelen hiervan

Wij houden u op de hoogte!

2 gedachten over “Bouwen op Veur Lent: Ja, Nee, Misschien?”

  1. Ik ben geïnteresseerd in het steunen van de aanvraag voor een referendum. Ik ben coördinator klankbordgroep veur-lent en kan de bewoners op Uw initiatief attenderen. Hoe kan ik de verdere ontwikkelingen van uw initiatief vinden en eventueel opvolgen?

Geef een reactie