TONK! Los van je partner

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

We hebben de mond vol van zelfstandigheid. Los van je partner moet iemand de eigen broek ophouden. De rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om een vergoeding te geven aan haar inwoners ter compensatie van de noodzakelijke kosten dmv de TONK regeling. (TONK is Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) De minister heeft daarbij een richtlijn meegegeven dat gemeenten deze regeling ruimhartig, zonder vermogens- of partner toets zouden moeten uitvoeren. Maar hij heeft wel gemeenten de vrijheid gegeven om zelf te bepalen hoe ze deze regeling willen uitvoeren. In Nijmegen wordt dus toch de partnertoets toegepast en dat moet stoppen om meer zzp’ers bij te kunnen staan die te maken hebben met financiële problemen door de coronacrisis. Samen met D66 dienen wij er volgende week woensdag een motie over in.

Substantieel inkomstenverlies

Huishoudens die in het eerste half jaar van 2021 te kampen hebben met substantieel inkomstenverlies door de coronacrisis kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Daarmee voert de gemeente de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten uit, die iedere gemeente op haar eigen manier kan invullen. Onderdeel van de spelregels is een partnertoets. Daarbij wordt ook gekeken naar het inkomen van de partner voordat financiële ondersteuning wordt verstrekt.

“Partnertoets was nooit de bedoeling”

VoorNijmegen.NU en D66 willen dat die partnertoets met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 losgelaten wordt. “Hier is een zzp’er niet mee geholpen”, zegt Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU). “Diens situatie moet los gezien worden van die van de partner. De TONK-regeling in het leven is geroepen ter dekking van noodzakelijke kosten. Deze kosten zijn onafhankelijk van je partner. Het is nooit de bedoeling geweest van minister Koolmees om een partnertoets in deze regeling in te bouwen, en er zijn ook gemeente die hem niet toepassen. Bovendien is er ook voldoende budget om die partnertoets los te laten, want de minister heeft het budget inmiddels al verdubbeld en zo veel aanvragen zijn er nog niet binnengekomen.” Eigenhuijsen verwacht dat een meerderheid van de gemeenteraad de motie gaat steunen.

Geef een reactie